top of page

עבודות אינסטלציה

ביצוע עבודות אינסטלציה מים/ביוב, כמוה כמו כל עבודת תשתית בענף הבנייה אשר חייבת להיות איכותית ויעלה לאורך זמן. יותר מכך, עבודות אינסטלציה מחייבות היצמדות לתכנית הנדסית מעודכנת ויש לבצע את עבודות האינסטלציה בדיוק רב ובשימוש חומרי גלם ייחודיים ומותאמים לסוג העבודות הנדרשות.

עבודות אינסטלציה של מים וביוב מתחלקות למספר סוגים, ישנן עבודות אינסטלציה המתבצעות כחלק מעבודות בנייה ושיפוצים או בבנייה חדשה. עבודות אינסטלציה אלו מורכבות וכוללות את פירוק המערכות הישנות והנחת תשתית חדשה בהתאם לתכנית הבנייה ולהנחיות המתבקשות.

מצד שני ישנן עבודות אינסטלציה הנדרשות לביצוע כשיש בעיה או תקלה במערכת האינסטלציה הקיימת ( פיצוצי צנרת, נזילות, ריקבון של מערכת ישנה ועוד). בכל עבודות האינסטלציה נדרשת עבודה של שיפוצניק מקצועי, מיומן ומנוסה המכיר את מערכת האינסטלציה הספציפית ואת כל הנדרש לבצע אותה בצורה מקצועית ונכונה.

סוגי עבודות אינסטלציה:

  • שירותי ביוב

  • תיקוני צנרת

  • החלפת קווי מים

  • החלפת ברזים

  • איתור נזילות מים ללא הרס

  •  תיקון קווי ביוב

  •  פתיחת סתימות והחלפת בריכות

bottom of page